Category: Travel

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โขงเจียม

อำเภอโขงเจียม

อำเภอโขงเจียม คือ อำเภอศรีเมืองใหม่

ถ้าจะเล่าให้ฟังคงจะงง เพราะชื่อ โขงเจียม ถูกย้ายไปย้ายมาหลายที่ ตั้งแต่ ปากแซง ไปบ้านนาคอ ไปบ้านนาโพธิ์กลาง ความสับสนนี้ทำให้คนงงกันไม่น้อย เรามาดูกันว่าบ้ายไปย้ายมาอย่างไรบ้างครับ

อำเภอศรีเมืองใหม่ เดิมชื่อ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีการปกครองตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 ตำแหน่งผู้ปกครองสมัยนั้นเรียกว่า “อุปฮาด” ขึ้นตรงต่อข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
ประมาณ พ.ศ. 2424 ทางราชการได้ย้ายแขวงโขงเจียม จากปากแซง (อ.เขมราฐ ในปัจจุบัน)
ไปตั้งที่ทำการใหม่ที่บ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ ในอดีตเรียกว่า “แขวงเมืองโขงเจียมใต้”
ประมาณ พ.ศ. 2446 แขวงเมืองโขงเจียมได้ย้ายที่ทำการจากบ้านนาคอไปตั้งที่บ้านนาโพธิ์กลาง
(เขต อ.โขงเจียม ในปัจจุบัน) โดยท้าวบุญธิสาร วงษ์เจียม เป็นนายแขวง
ประมาณ พ.ศ. 2455 แขวงเมืองโขงเจียมใต้ ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านนาโพธิ์กลางไปตั้งที่
บ้านนาเอือด ตำบลนาคำ (อำเภอศรีเมืองใหม่ ในปัจจุบัน)
ประมาณ พ.ศ. 2457 แขวงเมืองโขงเจียมใต้ ได้ย้ายจากบ้านนาเอือด ไปตั้งที่บ้านด่านปากมูล ตำบลสุวรรณวารี (อำเภอโขงเจียม ในปัจจุบัน)
เมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านปากมูลมาตั้งที่ร่องคำหมาจอก ซึ่งเป็นที่ตั้งอำเภอ
ศรีเมืองใหม่ในปัจจุบัน ส่วนที่ทำการอำเภอเก่าได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่าน พ.ศ. 2502 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านด่าน
ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามอำเภอโขงเจียม เป็นอำเภอ
ศรีเมืองใหม่

อำเภอโขงเจียม
ผังเมือง อำเภอศรีเมืองใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต
* ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ไทร
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสาละวัน (ประเทศลาว) และอำเภอโขงเจียม
* ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโขงเจียมและอำเภอพิบูลมังสาหาร
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอตาลสุมและอำเภอตระการพืชผล

ประชากร 67,126 คน (พ.ศ. 2552)

คำขวัญ
“ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่”

ระยะทางห่างจากอุบลฯประมาณ 84 กม.

วัฒนธรรมไทย กับ บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น

ห้ามเดินบนบันไดเลื่อน

เข้าใจวัฒนธรรมไทย กับ บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น

เรื่องดราม่าขึ้น บันไดเลื่อน ให้ยืนชิดซ้าย หรือชิดขวา แบบญี่ปุ่น นี่ช่วงนี้ชักเริ่มเยอะ จะเลือกทำอะไรแบบไหน บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น ไทย จะเอาแบบไหน มาทำความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละที่กันก่อนดีไหมครับ

ในประเทศไทยบ้านเรามีความต่างเรื่องนี่เยอะ เพราะเดิมบ้านเรามีวัฒนธรรมการใช้บันไดเลื่อน ตามสากล เป็นกฏเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่ว่ากฏคนช้าชิดข้างนึงคนรีบจะได้เดินได้แบบญี่ปุ่น

เรื่องชิดข้างบันไดในบ้านเรานี่ เพิ่งจะมารณรงค์กัน คิดว่าเป็นเรื่องมีวัฒนธรรมสูง เดิมบ้านเราขึ้นบันไดเลื่อนแบบยืนนิ่งๆ นี้แหละ ปลอดภัยแล้ว สมัยก่อนตั้งแต่มีบันไดเลื่อนแรกๆ ในบ้านเราไม่ได้เน้นรีบ แต่เน้นความปลอดภัย การรีบเดินหรือวิ่งในบันไดเลื่อนของบ้านเราเป็นเรื่องที่ห้ามด้วยซ้ำ และเป็นกฏความปลอดภัยสากลทั่วโลก เพราะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อนได้ง่าย

es_sticker

บันไดเลื่อนถูกออกแบบไว้สำหรับการยืน แต่ไม่ควรยืนเพียงข้างใดข้างหนึ่ง เพราะจะทำให้เสียสมดุลย์ และอาจเป็นสาเหตุให้ระบบการทำงานของบันไดเลื่อนเกิดความผิดปกติ

นอกจากนี้ การเดินหรือวิ่ง ก็เป็นการใช้บันไดเลื่อนที่ผิดวิธี เพราะแรงสั่นสะเทือนจากการเดินหรือวิ่ง อาจทำให้ระบบนิรภัยทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้บันไดหยุดกระทันหัน อาจกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของผู้อื่นอีกด้วย

บันไดเลื่อน ญี่ปุ่น
อุบัติเหตที่ บันไดเลื่อนประเทศญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นเค้ารีบเพราะสภาพแวดล้อมจำกัดและแออัด เมื่อจำนวนผู้ใช้บันไดเลื่อนมีมากขึ้น และต่างคนต่างก็อยากรีบเดิน จึงเกิดเป็นธรรมเนียมสังคมขึ้นว่า การยืนบนบันไดเลื่อน ควรหลบไปยืนในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นทางซ้าย หรือทางขวา หรือแล้วแต่ เป็นการอลุ่มอล่วยด้วยความเข้าใจคนที่รีบ แต่ถ้าถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นเองอย่าง จนท.รถไฟฟ้า ก็จะตอบว่าไม่ได้มีกฏบังคับแบบนี้ เพราะทุกที่ปฏิบัติตามกฏสากลหมดครับ

ไม่ว่าในห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟไม่มีป้ายนี้ ยกเว้นในทางเดินเลื่อนที่สนามบิน

และกลับกัน คือ หลายเมืองเริ่ม ออกกฏบังคับ และติดป้ายห้ามเดินบนบันไดเลื่อนออกมา เนื่องจากเกิดอุบิติเหตุที่บันไดเลื่อนบ่อยๆ

วัฒนธรรมชิดบันไดเลื่อน
ป้ายเตือนห้ามเดินบนบันไดเลื่อน

จากข้อมูลเท่าที่ทราบมา

ในเดือนกรกฎาคม 2004 รถไฟใต้ดินในเมืองนาโงยา ได้ออกประกาศห้ามเดินบนบันไดเลื่อนเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น พร้อมกับรณรงค์โดยการติดโปสเตอร์ในสถานี และแจกสติ๊กเกอร์แก่ผู้ใช้บริการ

หลังจากนั้น ในปี 2006 – 2008 รถไฟใต้ดินในเมืองโยโกฮามา ฟุคุโอกะ ซัปโปโร และโอซากา ก็ได้ประกาศห้ามเดินบนบันไดเลื่อน และรณรงค์ด้วยการติดโปสเตอร์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะที่สถานีที่เมืองฟุคุโอกะ จะมีการประกาศเตือนอยู่ตลอดเวลา

ส่วนรถไฟใต้ดินที่กรุงโตเกียว แม้จะยังไม่ออกประกาศสั่งห้าม แต่ก็เริ่มรณรงค์ด้วยการติดโปสเตอร์และแจกสติกเกอร์เพื่อขอให้ใช้ความระมัดระวัง เพราะแม้จะทราบดีว่าการรีบเร่งเดินบนบันไดเลื่อนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันตรายได้  แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงผู้ที่ต้องรีบเดินทาง ตลอดจนการระบายจำนวนผู้โดยสารที่มีปริมาณมหาศาลอีกด้วย

東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
อุบัติเหตุ ที่อาริอาเกะ โตเกียว
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
http://skipedbeat.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/post_ef3b.html
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。
東京ビックサイトのエスカレーター事故現場。

ในขณะที่ตั้งแต่ 2004 เป็นต้นมา หลายเมืองในญี่ปุ่น ออกกฏข้อบังคับห้ามเดินบนบันไดเลื่อน ซึ่งแสดงว่าเค้าพยายามจะยกเลิกวัฒนธรรมนี้ในพื้นที่ที่สามารถทำได้

เพียงแต่เมืองใหญ่อย่างโตเกียวกับโอซาก้า จำนวนคนที่ใช้มันเยอะมากจนต้องหยวนเพราะมีปัญหาเรื่องระบายคนในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ทางสมาคมและรถไฟฟ้าเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกประชาสัมพันธุ์ของความร่วมมือเป็นระยะๆ เพราะสถิติในแต่ละปีมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บันไดเลื่อนบ่อยครั้ง

ส่วนฝั่งไทย กำลังมีส่วนนึงประทับใจการชิดข้าง มองว่าการชิดข้างให้คนรีบได้ไปก่อนดีกว่า คนที่ไม่รีบก็ให้เค้าแซงไปก่อน ซึ่งคงจะเป็นไปได้ด้วยดีถ้าหากจะคนที่รีบเร่งมีมารยาทที่ดี ระมัดระวังไม่ชนคนที่ชิดข้างให้ เรื่องก็จะราบรื่นด้วยดีและไม่มีอุบัติเหตุ

โดยส่วนตัวเห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยที่รีบมากๆขนาดในญี่ปุ่นมีไม่มาก นอกจากนั้นบ้านเรายังมีบันไดแบบธรรมดารองรับ ที่กว้างและวิ่งได้สะดวก  ซึ่งยังไม่ค่อยมีคนใช้กันมากเท่าไหร่ โดยไม่จำเป็นต้องไปวิ่งบนบันไดเลื่อน ถ้าเส้นทางนั้นคับคั่งแล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องบันไดเลื่อนก็ได้

สิ่งสำคัญในการตัดสินใจที่เหมาะสมก็คือ เรื่องที่ไทยจะไปเลียนแบบเค้าโดยเห็นเป็นวัฒนธรรมที่ดี หรือว่า เป็นเรื่องจำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดความสะดวก ซึ่งสุดท้ายนี้ บทสรุปจะไปเลือกแบบไหนก็ได้ ขอแค่ใช้วิจารญาณให้ถูกต้องชัดเจนมุ่งไปสู่ประโยชน์ ไม่ใช่ว่าแค่ตามๆ เขาไปก็แล้วกัน

Top 10 Galapagos Adventure in Galapagos Islands

galapagos Islands

Galapagos islands กับ 10 อย่างที่ไม่ควรพลาดชม ใน  หมู่เกาะกาลาปากอส ดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นของทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน

เดินทางไปยังไง ที่พักอยู่ที่ไหน

กาลาปากอส ไปยังไงจากเมืองไทย ? คุณอาจไม่รู้ว่า  จากเมืองไทย เราต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงกรุงอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนแล้วจึงต่อเครื่องไปลงที่เมืองคีโต้ ประเทศเอกวาดอร์ และจุดเดินทางจากเมืองที่มีเครื่องบินมุ่งตรงสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส จากประเทศเอกวาดอร์ มีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ เมืองกวายาคิล (Quayaquil) กับ เมืองกีโต้ (Quito) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทัวร์ของทุกคนต้องมาตั้งหลักสตาร์ทที่ 2 เมืองนี้ ณ เมืองใดเมืองหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางบินต่อไปยัง เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) หรือเกาะซานคริสโตบัล (San Cristobal Island) ที่ตั้งของสนามบินหลักๆ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ราคาประมาณ 388 ถึง 400 ดอลล่าร์ สำหรับการเดินทางทางอากาศของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่เกาะ Galapagos ที่สะดวกรวดเร็วที่สุด เพราะหมู่เกาะกาลาปาโกส Galápagos Islands หรือที่มีชื่อภาษาสเปนอย่างเป็นทางการว่า กลุ่มเกาะโกลอน อยู่ห่างออกจากฝั่งไปไกลเกือบเป็นพันกิโล ที่นี่มีเกาะหลักประมาณ 14 แห่ง และมีเกาะขนาดเล็กอีกราวร้อยกว่าแห่ง ทั้งหมดนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

Galapagos islands

จากเอกกวาดอร์ไปสู่เกาะ ลงเครื่องผ่านกงสุลอย่าลืมเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเกาะ ๑๐๐ ดอลล่าร์ และค่าทำบัตรอีก ๑๐ ดอลล่าร์ครับ บนหมู่เกาะฯ มักจะมีที่พักบนเกาะไม่กี่จุด (ยกเว้นที่เกาะ Santa Cruz Island ที่มีที่พักจำนวนมาก) และส่วนมากจะเป็นการนอนพักกันบนเรือ เนื่องจากแต่ละเกาะก็ห่างกันมาก หากต้องการไปเที่ยวให้ครบทุกจุด ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2 อาทิตย์ และเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังแต่ละเกาะ ซึ่งแต่ละเส้นทางจะเป็นการเดินทางโดยผ่านการดูแลของหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องจ้างไกด์เพราะเป็นกฎของทางเกาะว่าจะต้องมีนักนิเวศวิทยาอยู่ด้วยตลอด เป็นการควบคุมเพื่อให้รบกวนสภาพแวดล้อมและฝูงสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละเกาะที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างน้อยที่สุด

Miconia
Miconia Puerto Baquerizo Moreno, เอกวาดอร์ Manfred 1220 หนึ่งในที่พักบนเกาะ San Cristóbal

อย่างไรก็ตามสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ทางผ่านไปสู่ กาลาปากอส อย่างเมืองกวายาคิล ควรต้องระมัดระวังตัวและทรัพย์สินให้ดีด้วย เพราะที่เมืองนี้เคยมีข่าวของการชิงทรัพย์ซึ่งหน้าให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ระหว่างการเดินทางจึงควรสังเกตสังกา และระมัดระวังการวางข้าวของในที่สาธารณะจนถึงเรื่องง่ายๆไม่ทันคิด อย่างการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุย ถ้าหากมีเพื่อนในการเดินทาง มีบัดดี้ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาเดินทางไปด้วยกันก็จะดีมาก เพราะแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวจะได้ราบรื่น ไม่สะดุดไปกับเรื่องยุ่งๆแบบนี้ทั้งที่เดินทางกันไปไกลถึงค่อนโลก และยังต้องเดินทางต่อไปอีกเกือบพันกิโล เพื่อได้ชมธรรมชาติอันเป็นที่เลื่องลือได้อย่างอิ่มเอมและสุขใจ ส่วน เมืองกีโต้ (Quito) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ นี้ จัดเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกัน เมืองนี้ไม่ควรพลาดที่จะผ่านทางไปเฉยๆ เพราะมีดี มีสถานที่น่าเยี่ยมชมมากมายก่อนการเดินทาง เรื่องน่ารู้อีกเรื่อง ก็คือ ในปี 2550 ยูเนสโกเคยจัดที่นี่ให้เป็นมรดกโลกที่อยู่ในสภาวะอันตราย ซึ่งจะว่าไปก็คงเพราะน้ำมือมนุษย์นี่แหละครับ

เคยมีคนไทยเคยเดินทางไปที่ กาลาปาโกส ไหม

สำหรับคนไทยแล้วน่าจะนับคนได้ที่มีโอกาสได้ไปถึง และได้เยือนหมู่เกาะแห่งนี้ เพราะอยู่ไกลมาก การเดินทางต้องใช้เวลา และความอุตสาหะมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนดั้นด้นค้นไปถึงนะครับ คนไทยหลายคนก็เคยไปถึงที่นี่มาแล้ว และก็พูดได้ว่าเป็นทริปที่ทรหดอดทนและได้ชื่อว่าของจริงกันทั้งนั้นที่จะไปถึงที่นี่ได้ ขณะที่คนทั่วโลกเค้าได้ไปสัมผัส แล้วมีหรือที่คนไทยจะไปสัมผัสมั่งไม่ได้ ถ้าไม่เชื่อลองไปค้นใน พันทิป pantip ดูครับ จะเจอคนที่เคยไปแล้วมาแชร์มาแลกประสบการณ์อยู่หลายคนเลยทีเดียว ว่าแล้วก็อยากไปครับ ไปสัมผัสของจริงให้รู้กันไปเลยด้วยสองตาเรา

และนี่คือ 10 อย่างที่ไม่ควรพลาดชม ที่ หมู่เกาะกาลาปากอส

1. The Charles Darwin Foundation บนเกาะ Santa Cruz Island

Santa Cruz Island Galapagos, Ecuador
The Charles Darwin Foundation ตั้งอยู่ที่เกาะ Santa Cruz Island  เกาะกาลาปาโกส, Ecuador เกาะนี้มีที่พักบนเกาะค่อนข้างมาก และใครที่ตามรอย ชาร์ลส ดาร์วิน ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ถ้าคุณไปตามรอย ชาร์ลส ดาร์วิน แล้วไม่ได้ไปที่นี่น่าจะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงเลยทีเดียว

The Charles Darwin Foundation
The Charles Darwin Foundation is not only the archipelago’s oldest private scientific research organization, it is also an institution that I believe the islands could not live without. There are manifold challenges endangering the biodiversity and environment, and additionally the social challenge of having to achieve the “Buen Vivir” (good living) for local communities. Now more than ever is the time to invest in solid scientific research, in order to reach out to the decision-making bodies of the Government of Ecuador and provide them with sound information and technical advice.”

2. ซูเปอร์เต่าดิเอโก ผู้ก้าวฝ่าฟันข้ามการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติได้สำเร็จ

กาลาปากอส
This is Super Diego, a saddle back tortoise. Why is he super? Well, he is mostly responsible for taking the Española breed of tortoises from 2 males and 12 females, to over 3000 strong today! How fitting that, moments after I snapped this photo, he tried to mount another female tortoise. Super Diego’s work just never ends! 🙂 →  Photo Credit by Jane Doe
  1. เหตุผลที่ ดิเอโก้ เต้ายักษ์ร้อยปี จากเกาะเอสปาโนลา (Espanola Island) ถูกเรียกว่า ซูเปอร์ ดิเอโก้ เพราะว่า ในขณะที่ เต่าจอร์จผู้โดดเดี่ยว เต่าตัวสุดท้ายของสายพันธุ์เต่าเกาะพินตา (Pinta Island)  ได้จากไปพร้อมกับการสิ้นสูญสายพันธ์ของตน เมื่อ วันที่ 24 มิย.2555 แต่ เต่าดิเอโก้ กลับสามารถก้าวข้ามคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติได้สำเร็จ โดยกลับมาผสมพันธุ์ให้ทายาทออกมาหลายร้อยตัวมาจนถึงปัจจุบัน และยังทำหน้าที่นั้นต่อไป ดิเอโกถูกจับไปโดยคณะสำรวจในช่วงปี 1900-1930 และทางสวนสัตว์ ซานดิเอโก ได้ส่งเต่าตัวนี้กลับคืน กาลาปาโดส ในปี 1975 ซึ่งตอนนั้นเต่าสายพันธุ์เดียวกัน มีหลงเหลือเพียงตัวผู้ 2 ตัว และตัวเมียอีก 12 ตัว แต่ปัจจุบัน ดิเอโก้เป็นพ่อพันธุ์ของเต่าพันธุ์  “เชโลนอยดิส ฮูเดนซิส” (Chelonoidis hoodensis) ราว 40-45% ในจำนวน 1,781 ตัวที่เกิดจากโครงการขยายพันธุ์ ศูนย์เพาะพันธุ์ของอุทยานในซานตา ครูซ (Santa Cruz)

3. Yellow land iguanas กิ้งก่าบก ผู้อาจหาญกินตะบองเพชร 

galapagos
กิ้งก่าอีกัวน่าบก yellow land iguanas บนเกาะ Santa Fe island ที่วิวัฒนาการจนสามารถกินตะบองเพชร และลูกตะบองเพชรเป็นอาหารได้เหมือนเป็นของว่าง : yellow land iguanas, who love to eat the cactus fruit (they wait for it to drop). Turns out the cactus, when it becomes really big, removes the spines from its bottom part and the bottom’s surface turns into bark-like texture – very tough → Photo Credit by Jane Doe

4. หนึ่งเดียวในโลกา กิ้งก่าดำน้ำได้ หรือกิ้งก่าทะเล Marine iguanas บนเกาะ Espanola Island

galapagos
กิ้งก่าอิกัวน่าทะเล Marine iguanas บนเกาะ Espanola Island ที่วิวัฒนาการจนสามารถดำน้ำลงไปกินสาหร่ายใต้น้ำได้ลึก 18-25 ฟุต มากกว่าความยาวลำตัวหลายเท่า

5. เหยี่ยวกาลาปาโกส หนึ่งเดียวที่ล่าอิกัวน่าได้โดยไม่ถูกปรับ

Galapagos Hawk
เหยี่ยวที่นี่สามารถล่าอิกัวน่าเป็นอาหารได้ตามสิทธิทางธรรมชาติ ตามกฏหมายของเอกวาดอร์ มีการคุ้มครองความปลอดภัย อิกัวน่า อย่างเข้มงวดมากๆ คนที่ทำร้าย หรือทำให้อิกัวน่าบาดเจ็บหรือตายที่นี่ มีความผิด ตั้งแต่สถานเบาคือปรับเงินหลักหมื่นขึ้นไปจนกระทั่งถึงโทษจำคุก จะมีก็หนึ่งเดียวเท่านั้น คือ เหยี่ยวกาลาปากอส ที่สามารถล่าอิกัวน่าเป็นอาหารได้ตามสิทธิทางธรรมชาติ (ฮา) ปล.ระวังอย่าไปเผลอทำร้ายอิกัวน่าบาดเจ็บกันนะครับ

6.นกนางนวลเฉพาะถิ่น และนกฟรีเกต โจรสลัดแห่งกาลาปาโกส

Lava gulls และ Swallow-tailed gulls
นกเฉพาะถิ่นที่มีเพียงกาลาปาโกสที่เดียวในโลก หรือที่นิยมเรียกกันว่า Endemic เป็นนกนางนวล 2 ชนิดนั่นคือ Lava gulls และ Swallow-tailed gulls

 

galapagos Birds
นกฟริเกต ฉายาโจรสลัดแห่งกาลาปาโกส บินโขมยโฉบเหยื่อของนิกชนิดอื่นได้กลางอากาศ ตัวผู้มีสีสันสวยงาม

7.สิงโตทะเลเฟอร์ซีไลออน

galapagos sea lions
sea lions สิงโตทะเลขนฟูมีขนนุ่ม เป็นสัตว์ที่ควรระวังในการถ่ายภาพสูงมากๆ เพราะสิงโตทะเลเป็นสัตว์ที่หวงถิ่น ต้องรักษาระยะห่างให้เหมาะสม ระวังโดนกัด แล้วหมดสนุกอดเที่ยวนะครับ เพราะแผลถูกกัดจะอักเสบรุนแรง เนื่องจากฟันของสิงโตทะเลปกติจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายหลายชนิด

8.นกเพนกวิน เส้นศูนย์สูตร

The Galapagos Penguin
หนึ่งเดียวบนแนวเส้นศุนย์สูตร ที่นกเพนกวินมาอาศัยร่วมกันกับสัตว์ชนิดอื่น ที่นี่ที่เดียว : The Penguin is the smallest member of the genus Spheniscus, which also includes the closely related Humboldt Penguin, and the Magellanic and African Penguins. There is little doubt that it diverged from the Humboldt Penguin, yet the timing of this event is controversial. Based on studies of mitochondrial DNA and the RAG1 gene in various penguin species, the Humboldt and they were estimated to have diverged some 4 Million years ago

9.นกฟินซ์  Darwin’s finches must be the symbol of evolution in the Galápagos Islands

Darwin's finches
this group of very drab and dull birds is most closely associated with Darwin’s name. He was neither the first to see them (they are mentioned in passing by Captain James Colnett in 1798) nor did they figure much in his writings subsequent to the “Voyage of the Beagle”. Despite the fact that they intrigued Darwin, they are far too complex a group of animals for Darwin to have understood. Nevertheless, they played an important role in helping him recognize the reality of the evolutionary process. The name was first applied in 1936, and popularized in 1947 by the ornithologist David Lack, who published the first modern ecological and evolutionary study of the finches. Today Darwin’s finches are the subject of intense study, and they are revealing much about the evolutionary process.

10 .หนังสือเรื่อง On the Origin of Species ผลงานที่โด่งดังของดาร์วิน

the Origin of Species
the Origin of Species หนังสือที่ไม่ควรพลาดติดไปอ่านระหว่างเดินทางเที่ยวนี้ รับรองว่าฟิน ^ ^

การได้ไปสัมผัสจริงๆ เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตที่หาได้ยากมากๆ และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไป ได้สัมผัสกันเสมอไป เพราะทั้งงบค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และองค์ประกอบที่ลงตัวหลายๆ อย่าง ควรเตรียมทั้งสภาพร่างกาย หยูกยา และวางแผนชีวิตให้ดีก่อนการเดินทาง แต่แม้ว่าจากทางเอเชียจะไกลมาก แต่ที่นี่ก็ยังมีคนเดินทางไปอย่างไม่ขาดสาย เพราะที่นี่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของความรู้ ความคิด ที่เกี่ยวข้องกันกับโลกใบนี้ และมีเรื่องราวมากมายที่นี่ ทั้งความแตกต่างทางชีวภาพของแต่ละเกาะ ไปจนถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ที่ปรับรับวิวัฒนาการ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับเผ่าพันธ์ตนเอง แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีเวลาไปด้วยตัวเอง ปัจจุบัน กูเกิล นำคุณไปสัมผัสชีวิตบน Galápagos Islands ผ่านทาง กูเกิ้ลสตรีทวิว ได้แล้ว ด้วยความร่วมมือจาก คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกส (GNPD) และ มูลนิธิชาร์ลส ดาร์วิน (CDF) ครับ

ส่วนตัวว่าเป็นเรื่องดีครับ เพราะคนที่ไม่มีโอกาสไปสัมผัส กาลาปากอส ด้วยตัวเองก็ยังมีโอกาสได้สัมผัส Galapagos islands ผ่านกูเกิ้ลแผนที่ นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับทีมงานจาก Catlin Seaview Survey โดยใช้กล้อง SVII เรายังจะได้ดำน้ำเห็นชีวิตของสัตว์ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ หมู่เกาะอีกด้วยครับ

อ้างอิง

  1. กาลาปากอส Galapagos islands Top 10 เรื่องที่ไม่ควรพลาด
  2. เครดิตข้อมูลจาก กาลาปากอส เอกวาดอร์ อเมริกาใต้
  3. 10 อันดับไม่ควรพลาด ถ้าได้ไป กาลาปากอส Galapagos
  4. ตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน ที่ กาลาปากอส galapagos
  5. ข้อมูลเดินทางไป กาลาปากอส
  6. Galapagos Islands หมู่เกาะกาลาปากอส กับ 10 เรื่องเด็ดที่ไม่ควรพลาด
  7. กาลาปากอส ดินแดนแห่งจุดเริ่มต้นของทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาร์ล ดาร์วิน