อำเภอโขงเจียม คือ อำเภอศรีเมืองใหม่

ถ้าจะเล่าให้ฟังคงจะงง เพราะชื่อ โขงเจียม ถูกย้ายไปย้ายมาหลายที่ ตั้งแต่ ปากแซง ไปบ้านนาคอ ไปบ้านนาโพธิ์กลาง ความสับสนนี้ทำให้คนงงกันไม่น้อย เรามาดูกันว่าบ้ายไปย้ายมาอย่างไรบ้างครับ

อำเภอศรีเมืองใหม่ เดิมชื่อ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีการปกครองตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 ตำแหน่งผู้ปกครองสมัยนั้นเรียกว่า “อุปฮาด” ขึ้นตรงต่อข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
ประมาณ พ.ศ. 2424 ทางราชการได้ย้ายแขวงโขงเจียม จากปากแซง (อ.เขมราฐ ในปัจจุบัน)
ไปตั้งที่ทำการใหม่ที่บ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ ในอดีตเรียกว่า “แขวงเมืองโขงเจียมใต้”
ประมาณ พ.ศ. 2446 แขวงเมืองโขงเจียมได้ย้ายที่ทำการจากบ้านนาคอไปตั้งที่บ้านนาโพธิ์กลาง
(เขต อ.โขงเจียม ในปัจจุบัน) โดยท้าวบุญธิสาร วงษ์เจียม เป็นนายแขวง
ประมาณ พ.ศ. 2455 แขวงเมืองโขงเจียมใต้ ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านนาโพธิ์กลางไปตั้งที่
บ้านนาเอือด ตำบลนาคำ (อำเภอศรีเมืองใหม่ ในปัจจุบัน)
ประมาณ พ.ศ. 2457 แขวงเมืองโขงเจียมใต้ ได้ย้ายจากบ้านนาเอือด ไปตั้งที่บ้านด่านปากมูล ตำบลสุวรรณวารี (อำเภอโขงเจียม ในปัจจุบัน)
เมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านปากมูลมาตั้งที่ร่องคำหมาจอก ซึ่งเป็นที่ตั้งอำเภอ
ศรีเมืองใหม่ในปัจจุบัน ส่วนที่ทำการอำเภอเก่าได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่าน พ.ศ. 2502 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านด่าน
ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามอำเภอโขงเจียม เป็นอำเภอ
ศรีเมืองใหม่

อำเภอโขงเจียม
ผังเมือง อำเภอศรีเมืองใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต
* ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ไทร
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสาละวัน (ประเทศลาว) และอำเภอโขงเจียม
* ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโขงเจียมและอำเภอพิบูลมังสาหาร
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอตาลสุมและอำเภอตระการพืชผล

ประชากร 67,126 คน (พ.ศ. 2552)

คำขวัญ
“ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่”

ระยะทางห่างจากอุบลฯประมาณ 84 กม.